Slide Slide Slide Slide Slide

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม

              ยินดีต้อนรับสู่แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันภาคอีสาน
                              “รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม”
 
                     

 

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม  มีนโยบายขับเคลื่อนและสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเรานำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดมาเพาะที่ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์        

 

 

:: รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม จำหน่าย ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด ดังต่อไปนี้ ::     

1.   เดลิยันกัมบี  (Deli x Yangambi)         

2.   ชาเมร่า (Chemara)      

3.   เดลิคอมแพ็ค (Deli x Compact)         

4.   เดลิไนจีเรียแบล็ค (Deli x Nigeria Black)

5.   เดลิกาน่า (Deli x Ghana)

6.   คอมแพ็คกาน่า (Compact x Ghana)

7.   คอมแพ็คไนจีเรีย (Compact x Nigeria)

8.   อเมซอน (Amazon)

9. คาลิกซ์ 600 (Calix 600)                 

10.  ยูนิวานิช (Univanich)

11.  ซีหราด เอลิท (Cirad Elite)   

12.  ซีหราด มิลเลนเนียม (Cirad Millennium)     

13.  ซีหราด กาโน (Cirad Gano)

14. ซีหราด เยนเนอเรชัน (Cirad Generation)

15. ซุปเปอร์ยีน (Super Gene)                 

16.  สุราษฎร์ธานี 2 (Deli x LaMe)   

17.  สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       

       เยี่ยมสวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีในภาคอีสาน ที่บ้านหนองสนวน ต. กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

                         

                          

                          

     

      เราขอขอบคุณ คุณพงศ์และคุณหน่อย เกษตรกรผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมัน จาก ต.โคกตะโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ที่ไว้วางใจซื้อพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากรุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม