Slide Slide Slide Slide Slide

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม

        ยินดีต้อนรับสู่แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันภาคอีสาน
                            “รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม”
 
       รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม  มีนโยบายขับเคลื่อนและสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเรานำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดมาเพาะที่ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์  

       :: รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม จำหน่าย ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด ดังต่อไปนี้ ::     

 

1. เดลิยันกัมบี  (Deli x Yangambi)         

2. ชาเมร่า (Chemara)      

3. เดลิคอมแพ็ค (Deli x Compact)         

4. เดลิไนจีเรียแบล็ค (Deli x Nigeria Black)

5. เดลิกาน่า (Deli x Ghana)                 

6. ยูนิวานิช (Univanich)

7.  ซีหราด (Cirad)                               

8.  สุราษฎร์ธานี 2 (Deli x LaMe)         

9.  สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)