Slide Slide Slide Slide Slide

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม

              ยินดีต้อนรับสู่แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันภาคอีสาน
                              “รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม”
 
                     

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม  มีนโยบายขับเคลื่อนและสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน

ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเรานำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดมาเพาะที่

อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์     

   

ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เลขที่ ปาล์ม 33/2560 

บัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน เลขที่ อบ. 16/2560

 

 

:: รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม จำหน่าย ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด ดังต่อไปนี้ ::     

1.   เดลิยันกัมบี  (Deli x Yangambi)         

2.   ชาเมร่า (Chemara)      

3.   เดลิคอมแพ็ค (Deli x Compact)         

4.   เดลิไนจีเรียแบล็ค (Deli x Nigeria Black)

5.   เดลิกาน่า (Deli x Ghana)

6.   คอมแพ็คกาน่า (Compact x Ghana)

7.   คอมแพ็คไนจีเรีย (Compact x Nigeria)

8.   อเมซอน (Amazon)

9. คาลิกซ์ 600 (Calix 600)                 

10.  ยูนิวานิช (Univanich)

11.  ซีหราด เอลิท (Cirad Elite)   

12.  ซีหราด มิลเลนเนียม (Cirad Millennium)     

13.  ซีหราด กาโน (Cirad Gano)

14. ซีหราด เยนเนอเรชัน (Cirad Generation)

15. ซุปเปอร์ยีน (Super Gene)                 

16.  สุราษฎร์ธานี 2 (Deli x LaMe)   

17.  สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       

เยี่ยมสวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีในภาคอีสาน ที่บ้านหนองสนวน ต. กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

                         

                          

                          

     

      เราขอขอบคุณ คุณพงศ์และคุณหน่อย เกษตรกรผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมัน จาก ต.โคกตะโก

อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ที่ไว้วางใจซื้อพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากรุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ถาม: ทำไมปลูกปาล์มน้ำมันแล้วมีทะลาย หรือมีทะลายเฉพาะบางต้น

ทั้งๆที่ปลูกมาแล้วมากกว่า 3 ปี

ตอบ: เหตุผลที่ชาวสวนปาล์มปลูกปาล์มน้ำมันแล้วไม่มีทะลาย เกิดจาก

1. เมล็ดพันธุ์ที่เอามาเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

ที่ถูกต้องตาม พรบ. ปาล์มน้ำมัน

2. แปลงเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีใบอนุญาติที่ถูกต้อง

ซื้อออกโดยกรมวิชาการเกษตร และใบอนุญาตินี้มีอายุเพียงแค่ 1 ปี

ซึ่งต้องขออนุญาติใหม่ทุกปี จากกรมวิชาการเกษตร

ซึ่งใบอนุญาติจะมีทั้งหมด 2 แบบ

     2.1 ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เป็นใบอนุญาติ ที่อนุญาติให้เจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน

ซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทต่างๆ หรือหน่วยวิจัยปาล์มสุราษฎร์ มาเพาะชำในแปลงเพาะปาล์มน้ำมัน

ของตนเองได้

     2.2 บัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน  เป็นใบอนุญาติ ที่อนุญาติให้เจ้าของ

แปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน สามารถเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์ม

ได้ครับ

ดังนั้น สิ่งที่พี่น้องชาวสวนปาล์มต้องคิด คือต้องขอดูใบอนุญาติทั้ง 2 แบบ จากเจ้าของแปลงเพาะ

ชำปาล์มน้ำมัน ก่อนตัดสินใจซื้อกล้าปาล์มน้ำมันครับ

3. การปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการปาล์มน้ำมันครับ