กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ ยันกัมบี (Deli x Yangambi)

กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ ยันกัมบี (Deli x Yangambi)

กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ ยันกัมบี Deli x Yangambi ( เกรด A )

  • ต้นกล้าอายุ 1-2 เดือน  ราคาต้นละ 68 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 6 เดือน  ราคาต้นละ 130 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 8 เดือน  ราคาต้นละ 160 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 10 เดือน  ราคาต้นละ 180 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 12 เดือน  ราคาต้นละ 200 บาท

 

กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ ยันกัมบี Deli x Yangambi( เกรด B )

  • ต้นกล้าอายุ 1-2 เดือน  ราคาต้นละ 55 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 6 เดือน  ราคาต้นละ 110 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 8 เดือน  ราคาต้นละ 130 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 10 เดือน  ราคาต้นละ 140 บาท
  • ต้นกล้าอายุ 12 เดือน  ราคาต้นละ 155 บาท