ปาล์มน้ำมันนครราชสีมา

ปาล์มน้ำมันนครราชสีมา

เกษตรกรตัวอย่าง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา