ปาล์มน้ำมันบุรีรัมย์

ปาล์มน้ำมันบุรีรัมย์

เกษตรกรตัวอย่าง อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์