ปาล์มน้ำมันสุรินทร์

ปาล์มน้ำมันสุรินทร์

เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดสุรินทร์