ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ยันกัมบี (Deli x Yangambi)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ยันกัมบี (Deli x Yangambi)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ ยันกัมบิ (Deli x Yangambi)

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (20-90  กก./ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ  26% -28%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน – เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 25 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 28  ต้น/1 ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 8 x 8 x 8 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 7- 15 ตัน/1ไร่/1 ปี