ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ เดลิกาน่า (Deli × Ghana)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ เดลิกาน่า (Deli × Ghana)

คุณสมบัติพันธุ์เดลิ กาน่า (Deli × Ghana)

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 28 กก.

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 28 – 30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 50 – 60 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี

7. ทางใบสั้น 7.0 – 7.3 เมตร ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง – สูง