ราคาปาล์มน้ำมัน

ราคาปาล์มน้ำมัน

                         ปาล์มน้ำมัน ทั้งทะลาย

         ชื่อจุดรับซื้อ        ราคา (บาท/กก.)        
รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์มลานเท อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา                   4.50                
บจ.สวนปาล์มอัศวิน จ.เชียงราย

3.50

สกก.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

3.50

กลุ่มผู้ปลูกปาล์มอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง

3.50

กลุ่มภูมิใจปาล์มน้ำมัน จ.เชียงราย

3.50

สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและพืชผลจ.แพร่ จำกัด จ.แพร่

4.00

เพชรรุ่งเรืองลานเท จ.สงขลา

4.00

สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จ.สงขลา

4.60

บจ.สันติภาพอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

4.85

บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จ.ชลบุรี

5.30

บจ.ไทยอีสเทิร์นปาล์มออย_สาขาแก่งหางแมว จ.จันทบุรี

4.85

เจริญทวีบูรพา สาขาตะปอน จ.จันทบุรี

4.85

บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม จ.ตรัง

4.90

จุดรับซื้อ ช.อำนวยทรัพย์ สาขาวังจันทร์ จ.ระยอง

4.95

จุดรับซื้อ ช.อำนวยทรัพย์ สาขาแกลง จ.ระยอง

4.95

ขนอมปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช

5.00

ลานรับซื้อปาล์มแม่ฮ่าง จ.เชียงใหม่

3.20

ราคาปาล์มน้ำมัน ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2559