ซีหราด

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ซีหราด Cirad (เดลิ ลาเม่)

 

1.ความสูง 40 เซนติเมตรต่อปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 30 ปี

2.น้ำหนักทะลายประมาณ 15-25 กิโลกรัม

3.ความทนทานในฤดูแล้ง ระดับสูงสุด

5.ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ ระดับปานกลาง

6.ความทนทานต่อแสงน้อย(ทนร่ม)ระดับปานกลาง

7.ผลผลิตประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อปีต่อไร่

8.ทางใบยาว 7.6-8.0 เมตร

9.ระยะปลูก 9*9*9 เมตร

 

กล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ซีหราด Cirad (เดลิ ลาเม่) อายุ  8-15 เดือน ต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085