ซุปเปอร์ยีนไฮบริด

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ ซุปเปอร์ยีนไฮบริด (Supergene Hybrid)

 

 

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (20-90 กก./ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 26% -28%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน – เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 22 ต้น/1 ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 7- 15 ตัน/1ไร่/1 ปี

 

กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ซุปเปอร์ยีนไฮบริด (Supergene Hybrid) อายุ 8-15 เดือน ราคาต้นละ 250 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085