การปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน

การปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน

 

 

 • เตรียมหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย รูปตัวยู หรือทรงกระบอกควรแยกดินบน ล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 – 500 กรัม/หลุมระบบร่องน้ำ หากสามารถทำได้ สองแถวให้มีร่องน้ำ 1 ร่อง เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งร่องกว้าง 1.5 เมตรพอดี ไม่ใหญ่เกินไป เมื่อปาล์มโต ตัดทะลายไม่หล่นลงในร่องน้ำหลุมปลูก กว้าง 45 – 60 ซม. X ยาว 45- 60 ซม. X ลึก 30 ซม. การขุดหลุมให้กว้างจะส่งผลดีต่อปาล์มเพราะดินจะไม่แน่น รากเจริญเร็วรองก้นหลุมด้วย 0-3-0 หรือ ขี้ไก่/ขี้วัว/ขี้ค้างคาว ที่สะดวกหาได้การดูแลเบื้องต้น ประมาณ 2 ปี ปาล์มน้ำมันจะเริ่มแทงช่อดอกออกมา ให้หักช่อดอกนั้นทิ้ง เพื่อบำรุงต้นให้โตสมบูรณ์เต็มที่ ในช่วงอายุปาล์มน้ำมัน1-3 ปี ห้ามฉีดยากลุ่มไกลโฟเสท 48% บริเวณ โคนปาล์มโดยเด็ดขาด และสำคัญมาก ห้ามตัดทางใบปาล์มทิ้ง โดยเด็ดขาด ในช่วง 3 ปีแรก เพราะจะทำให้โคนไม่ไหญ่
 • ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จำนวนอย่างน้อย 2 ใบ
 • เวลาปลูกปาล์มน้ำมัน ควรปลูกในช่วงฤดูฝนไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องฤดูแล้งหรือหลังจากปลูกแล้วจะต้องมีฝนตกอีกอย่างน้อยประมาณ 3 เดือนจึงจะเข้าฤดูแล้งข้อควรระวังหลังจากปลูกไม่ควรเกิน10 วันจะต้องมีฝนตก
 • วิธีการปลูกปาล์มน้ำมัน ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่าให้ก้อนดินแตกจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตวางต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุมแล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไปและจัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่นเมื่อปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับดินเดิมของแปลงปลูก
 • ตอนปลูกควรใช้ตาข่ายหุ้มรอบโคนต้นเพื่อป้องกันหนู หลังจากปลูกเตรียมการป้องกันกำจัดหนูโดยวิธีผสมผสาน หากสำรวจแล้วพบว่ามีหนูเข้าทำลายควรวางเหยื่อพิษและกรงดัก
 • การปลูกซ่อมในสวนปาล์มน้ำมัน เมื่อพบต้นปาล์มที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืชและต้นที่กระทบกระเทือนจาการขนส่งหรือการปฏิบัติอย่างรุนแรงตลอดจนต้นผิดปกติจะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุดดังนั้นควรเตรียมต้นกล้าไว้สำหรับปลูกซ่อมประมาณร้อยละ 5 ของต้นกล้าที่ต้องการใช้ปลูกจริงโดยดูแลรักษาไว้ในถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 15 x 18 นิ้วต้นกล้าจะมีอายุระหว่าง 12 – 18 เดือนทั้งนี้เพื่อให้ต้นกล้าที่นำไปปลูกซ่อมมีขนาดใกล้เคียงกับต้นกล้าในแปลงปลูกจริง หรือเตรียมโดยนำไปปลูกระหว่างต้นปาล์มในแถวนอกสุดเพื่อให้คงระยะปลูกภายในแปลงไว้ และสะดวกในการจัดการสวนการปลูกซ่อมแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
  1. ปลูกซ่อมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 – 2 เดือน หรือไม่ควรเกิน 1 ปี อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนตอนขนย้ายปลูกได้รับความเสียหายจากศัตรูปาล์มน้ำมัน เช่น หนู เม่นหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วมความแห้งแล้งหลังปลูกอย่างรุนแรง
  2. ปลูกซ่อมหลังจากการย้ายปลูก 1 ปีขึ้นไปเป็นการปลูกซ่อมต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ต้นมีลักษณะทรงสูงโตเร็วผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะของต้นตัวผู้
 • หลังปลูกปาล์มน้ำมัน ถ้าพบด้วงกุหลาบเริ่มทำลายใบเป็นรูพรุนให้ฉีดพ่นด้วยเซฟวิน 85 % ในตอนเย็นทั้งใบและบริเวณโคนต้น ด้วงกุหลาบ / ลักษณะการทำลาย

 

 • กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในช่วงอายุ 1 – 3 ปี ตามระยะเวลา เช่น ก่อนการใส่ปุ๋ยถ้าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสต้นปาล์มน้ำมัน

รัศมีรอบโคนต้นปาล์มที่ต้องกำจัดวัชพืช

อายุปาล์ม (เดือน)

รัศมีรอบโคนต้น (เมตร)

0 – 6

0.50 – 0.75

6 – 12

0.75 – 1.00

12 – 24

0.75 – 1.25

24 – 30

1.25 – 2.25

มากกว่า 30

2.25 – 2.75

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085