พันธุ์ปาล์ม-ชาเมร่า

พันธุ์ปาล์ม ชาเมร่า (Chemara) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

  • ลำต้นสูงเฉลี่ย 52 – 56 ซม./ปี
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลาย มากกง่า 28% – 30%
  • อายุเการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • รอบการตัดเร็ว 24 เดือน ขึ้นไป เริ่มให้ผลที่ (หลังจากนำต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน หลังลงปลูก)
  • ให้น้ำหนัก 25 – 40 กิโลกรัมต่อทลาย (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา)
  • ทนต่อสภาพภูมิอากาศร้อนสูง ( 78 วัน)
  • เปอร์เซ็นต์การร่วงของผลปาล์มจากทลายมีน้อย
  • ระยะปลูกสายพันธุ์นี้แนะนำ ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร
  • การให้ผลิต 5.2 – 6.48 ตัน/ไร่/ปี
  • เริ่มให้ผลผลิตเร็ว 2-3 ปีสามารถให้ผลผลิต

 

พันธุ์ปาล์ม ชาเมร่า (Gunthrie DxP ) อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085