พันธุ์ปาล์ม-ชาเมร่า

พันธุ์ปาล์ม ชาเมร่า (Chemara) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

  • ทางสั้น ต้นไม่สูง อัตราสูงประมาณ 10 – 20 ซม. / ปี
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 28 % (3 ปีแรก) 32%
  • ระยะเวลาให้ผลผลิตประมาณ 20-30 ปี
  • รอบการตัดเร็ว 24 เดือน ขึ้นไป เริ่มให้ผลที่ (หลังจากนำต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน หลังลงปลูก)
  • ให้น้ำหนัก 25-35 กิโลกรัมต่อทลาย (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา)
  • ทนต่อสภาพภูมิอากาศร้อนสูง ( 78 วัน)
  • เปอร์เซ็นต์การร่วงของผลปาล์มจากทลายมีน้อย
  • ระยะปลูกสายพันธุ์นี้แนะนำ ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 8 x 8 x 8 เมตร
  • การให้ผลิต 6.6-9.24 ตัน/ไร่/ปี (อายุปาล์มที่ 6 ปี)
  • เริ่มให้ผลผลิตเร็ว 2-3 ปีสามารถให้ผลผลิต

 

พันธุ์ปาล์ม ชาเมร่า (Chemara) อายุ 8-15 เดือน ราคาต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085
Secured By miniOrange