พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด Cirad ( Deli x La Me ) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1.ความสูง 40 เซนติเมตรต่อปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 30 ปี

2.น้ำหนักทะลายประมาณ 15 – 25 กิโลกรัม

3.ความทนทานในฤดูแล้ง ระดับสูงสุด

5.ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ ระดับปานกลาง

6.ความทนทานต่อแสงน้อย(ทนร่ม)ระดับปานกลาง

7.ผลผลิตประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อปีต่อไร่

8.ทางใบยาว 7.6 – 8.0 เมตร

9.ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร

10. ปลูกได้ 22 ต้น/ไร่

 

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด Cirad ( Deli x La Me ) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085