พันธุ์ปาล์ม-ซุปเปอร์ยีนไฮบริด

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ใหม่ล่าสุด พันธุ์ปาล์ม ซุปเปอร์ยีนไฮบริด(SuperGene Hybrid) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (20 – 50 กก./ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 26% – 28%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 22 ต้น/ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 7 – 9 ตัน/ไร่/ปี

 

พันธุ์ปาล์ม ซุปเปอร์ยีนไฮบริด (SuperGene Hybrid) อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 250 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085