พันธุ์ปาล์ม-สุราษฎร์2

พันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2 ( Deli x La Me ) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

3,617

ผลผลิตทะลายสดสูงสุด (กก./ไร่/ปี)

5,020

ผลผลิตทะลายสดต่ำสุด (กก./ไร่/ปี)

2,681

น้ำมัน/ทะลาย (%)

23

ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี)

839

ปลือกนอกสด/ผล (%)

76

กะลา/ผล (%)

13

เนื้อใน/ผล (%)

10

ความยาวทางใบอายุ 9 ปี(ซม.)

571

ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี (ซม.)

48

 

พันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2 ( Deli x La Me ) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 80 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085