พันธุ์ปาล์ม-สุราษฎร์7

พันธุ์ปาล์ม-สุราษฎร์ 7 (Deli x Tanzania) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

3,646

น้ำมัน/ทะลาย (%)

24.16

ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี)

881

เปลือกนอกสด/ผล (%)

80.07

กะลา/ผล (%)

8.92

เนื้อใน/ผล (%)

11.02

 

พันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ 7 (Deli x Tanzania) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 80 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085