พันธุ์ปาล์ม-เดลิกาน่า

พันธุ์ปาล์ม เดลิกาน่า (Deli x Ghana) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 28 กก.

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 28 – 30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 50 – 60 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี

7. ทางใบสั้น 7.0 – 7.3 เมตร ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง – สูง

 

พันธุ์ปาล์ม เดลิกาน่า (Deli x Ghana) อายุ 8-15 เดือน ต้นละ 180 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085