พันธุ์ปาล์ม-เดลิคอมแพค

พันธุ์ปาล์ม เดลิคอมแพค (Deli x Compact) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 6 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 18-22 กก.

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 30%

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 40 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี

7. ทางใบสั้น 6.6 – 6.9 เมตร ระยะปลูก 8x8x8 เมตร จำนวน 28 ต้น/ไร่

 

พันธุ์ปาล์ม เดลิคอมแพค (Deli x Compact) อายุ 8-15 เดือน ต้นละ 230 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085