พันธุ์ปาล์ม-เดลิไนจีเรีย

พันธุ์ปาล์ม เดลิไนจีเรีย  (Deli × Nigeria) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 – 4.5 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ  ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 20 -28 กก.

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 28 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ยน้อยกว่า 60 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี

7. ทางใบสั้น  6.9 – 7.9 เมตร ระยะปลูก 9x9x9 เมตร  จำนวน 22 ต้น/ไร่

 

พันธุ์ปาล์ม เดลิไนจีเรีย (Deli × Nigeria)   อายุ 8-15 เดือน ราคาต้นละ 170 บาท