สุราษฎร์ธานี 2

พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 Deli x La Me

ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

3,617

ผลผลิตทะลายสดสูงสุด (กก./ไร่/ปี)

5,020

ผลผลิตทะลายสดต่ำสุด (กก./ไร่/ปี)

2,681

น้ำมัน/ทะลาย (%)

23

ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี)

839

ปลือกนอกสด/ผล (%)

76

กะลา/ผล (%)

13

เนื้อใน/ผล (%)

10

ความยาวทางใบอายุ 9 ปี(ซม.)

571

ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี (ซม.)

48

 

กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 Deli x La Me อายุ 8-15 เดือน ต้นละ 80 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085