สุราษฎร์ธานี 7

พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 Deli x Tanzania

 

ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

3,646

น้ำมัน/ทะลาย (%)

24.16

ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี)

881

เปลือกนอกสด/ผล (%)

80.07

กะลา/ผล (%)

8.92

เนื้อใน/ผล (%)

11.02

 

กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 Deli x Tanzania อายุ 8-15 เดือน ต้นละ 80 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085