เกษตรกรตัวอย่าง

เกษตรกรตัวอย่าง

สวนปาล์มน้ำมันตัวอย่างของลุงผู้ใหญ่ลิ ที่บ้านหนองสนวน ต. กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

น้ำหนักทะลาย 40-50 กิโลกรัม ผลผลิต 7-9 ตันต่อไร่ต่อปี ปลูกมาแล้ว 7 ปี

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085