โปรโมชั่น

โปรโมชั่น เปิดสาขาใหม่ สาขาภาคใต้

สำหรับพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ สามารถรับกล้าปาล์มน้ำมัน ได้ที่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84180

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

 

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง 5 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้

1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท

2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท

3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 170 บาท

4. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์คาลิกซ์ 600 ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 170 บาท

5. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีหราด มิลลีเนี่ยม ราคาปกติ ต้นละ 130 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 100 บาท

 

เปิดบริการรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สำหรับปลูกในปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ต้นกล้าปาล์มที่นำมาทำโปรโมชั่นจาก 5 สายพันธุ์ด้านบน อายุตั้งแต่ 8 – 13 เดือน

! จองก่อนรับสิทธิก่อน จำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกเท่านั้น !

 

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085