โปรโมชั่น

โปรโมชั่น เปิดจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

🔥 ประกาศ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด 🔥

และตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม บุรีรัมย์ จำกัด
เปิดจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ประจำปี พ.ศ.2565 – 2566 ทั้งหมด 11 สายพันธุ์ ดังนี้

🌴# 1. พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 (DxP AVROS BM119) ต้นละ 270 บาท
ส่งมอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

🌴# 2. พันธุ์ปาล์ม ชาร์เลนเจอร์ (DxP Compact Ghana) ต้นละ 270 บาท
ส่งมอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

🌴# 3. พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ 600 (DxP AVROS BM119) ต้นละ 220 บาท
ส่งมอบ ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 4. พันธุ์ปาล์ม สาวิต คินาบาลู (เหมือนคาลิกซ์ 600) ต้นละ 220 บาท
ส่งมอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

🌴# 5. พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “เอลิท” (เหมือนสุราษฎร์ 2) ต้นละ 220 บาท
ส่งมอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 6. พันธุ์ปาล์ม โกลด์เด้นเทเนอร่า KB4 (DxP AVROS) ต้นละ 220 บาท
ส่งมอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 7. พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “มิลเลนเนียม” (เหมือนสุราษฎร์ 2) ต้นละ 190 บาท
ส่งมอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 8. พันธุ์ปาล์ม โกลด์เด้นเทเนอร่า KB (DxP AVROS) ต้นละ 190 บาท
ส่งมอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 9. พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ FGV ML 161 (DxP Yangambi ) ต้นละ 220 บาท
ส่งมอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 10. พันธุ์ปาล์ม สปริงแบล็ค (DxP Nigeria black) ต้นละ 190 บาท
ส่งมอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


🌴# 11. พันธุ์ปาล์ม ยูนิวานิช (DxP ยันกัมบี) ต้นละ 180 บาท
ส่งมอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

***จองก่อน มีสิทธิ์ก่อน เปิดจองตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 17:00 น.***
ถ้าจองครบแล้ว ผมจะแจ้งที่หน้าเฟสบุ้ค ของบริษัท อีกครั้งครับ
ต้องการ จองต้นกล้า ติดต่อ คุณ ลี่
☎ โทร: 084-681-1085
Line ID: @rungruangpalm
เว็ปไซต์ ➡ www.rungruang-palm.com
ใบรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันสามารถยื่นขอทุนการยางแห่งประเทศไทยได

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085