โปรโมชั่น

โปรโมชั่น เปิดจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันโปรโมชั่น เปิดจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันสำหรับปลูกปี พ.ศ. 2565
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง 11 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้


1. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคาลิกซ์ Q6 ราคาปกติ ต้นละ 250 บาท

2. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันชาร์เลนเจอร์ (คอมแพค กาน่า) ราคาปกติ ต้นละ 250 บาท

3. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคาลิกซ์ 600 ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท


4. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันสาวิต คินาบาลู ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท

5. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันซีหราด “เอลิท” ราคาปกติ ต้นละ 190 บาท ราคาจอง ต้นละ 180 บาท

6. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 190 บาท

7. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่า KB4 ราคาปกติ ต้นละ 190 บาท

8. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันสปริงแบล็ค (เดลิ ไนจีเรียแบล็ค) ราคาปกติ ต้นละ 160 บาท

9. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันซีหราด “มิลเลนเนียม” ราคาปกติ ต้นละ 160 บาท

10. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันยูนิวานิช (เดลิ ยังกัมบิ) ราคาปกติ ต้นละ 160 บาท

11. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นเทเนอร่า KB ราคาปกติ ต้นละ 160 บาท

ต้นกล้าปาล์มที่นำมาทำโปรโมชั่นจาก 11 สายพันธุ์ด้านบน อายุตั้งแต่ 8 – 10 เดือน พร้อมส่งตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ใบรับรองสามารถขอทุน การยางแห่งประเทศไทยได้

มีบริการ ส่งต้นกล้าปาล์มน้ำมันทั่วประเทศไทย

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085