โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ต้อนรับหน้าฝนปีนี้ เราขอเสนอต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ราคาใหม่ดังต่อไปนี้

1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 99 บาท จำนวนจำกัด

2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท จำนวนจำกัด

3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์คาลิกซ์ 600 ราคาปกติ ต้นละ 250 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 200 บาท จำนวนจำกัด

4. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีหราด มิลลีเนี่ยม ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 130 บาท จำนวนจำกัด

 

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่ากล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด

 

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085