พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี้ 

1. พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เดลิยันกัมบี  (DELI X YANGAMBI)

2.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ชาเมร่า (CHEMARA)

3.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เดลิคอมแพ็ค (DELI X COMPACT)

4.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เดลิไนจีเรียแบล็ค (DELI X NIGERIA BLACK)

5.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เดลิกาน่า (DELI X GHANA)

6.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ยูนิวานิช (UNIVANICH)

7.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด

8.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี 2

9.  พันธุ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี 7