• พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท 2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท 3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดเหลือเพียงต้นละ 170 บาท [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท 2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท 3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดเหลือเพียงต้นละ 170 บาท [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท 2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท 3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดเหลือเพียงต้นละ 170 บาท [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท 2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท 3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดเหลือเพียงต้นละ 170 บาท [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  โปรโมชั่น สำหรับชาวสวนปาล์มภาคใต้

  1. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยูนิวานิช ราคาปกติ ต้นละ 120 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 90 บาท 2. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV ML 161 ราคาปกติ ต้นละ 150 บาท ลดราคาเหลือเพียง ต้นละ 120 บาท 3. กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ยังกัมบิ FGV 3 WAY ราคาปกติ ต้นละ 200 บาท ลดเหลือเพียงต้นละ 170 บาท [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]

การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ทำไมปลูกปาล์มแล้วไม่มีลูก

ติดตามเรา บน Facebook

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085