• พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (DxP)

  การทำสวนปาล์มในพื้นที่แห้งแล้ง ในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะทำได้ แต่จากการนำเมล็ดปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าหลายหลายสายพันธุ์มาเพาะที่อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ ทำให้เราได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะกับภาคอีสาน [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น

  เมื่อสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ครบ 5 ต้น ฟรี 1 ต้น ทุกสายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น

  เมื่อสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ครบ 5 ต้น ฟรี 1 ต้น ทุกสายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น

  เมื่อสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ครบ 5 ต้น ฟรี 1 ต้น ทุกสายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น

  เมื่อสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ครบ 5 ต้น ฟรี 1 ต้น ทุกสายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น

  เมื่อสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ครบ 5 ต้น ฟรี 1 ต้น ทุกสายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขายหมด [...ข้อมูลเพิ่มเติม...]

การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ทำไมปลูกปาล์มแล้วไม่มีลูก

ติดตามเรา บน Facebook

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085
Secured By miniOrange