การบันทึกข้อมูลปาล์มน้ำมัน

การบันทึกข้อมูลปาล์มน้ำมัน

บันทึกข้อมูลผลผลิต การใส่ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และรายรับ รายจ่าย ฯลฯ เพื่อประกอบการจัดการสวนให้มีประสิทธิภาพ

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085