พันธุ์ปาล์ม-คาลิกซ์-600

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์-600 (DELI x AVROS BM119)

 

 

  • ความสูงเฉลี่ย 46-50 เซนติเมตร/ปี
  • มีจำนวนทะลาย 17-24 ทะลาย/ต้น/ปี
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (20-35 กก./ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ มากกว่า 32%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 22-25 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 22 ต้น/1 ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 6 – 7.5 ตัน/ไร่/ปี

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน คาลิกซ์-600  อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 200 บาท

 

ที่มาของข้อมูล

http://www.simedarbyplantation.com/our-businesses/research-development/overview

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085