พันธุ์ปาล์ม-คาลิกซ์-Q6

พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 (Calix Q6)

คาลิกซ์ Q6

คาลิกซ์ Q6

 • ลูกผสมเทเนอร่า (DxP)  :  Deli x AVROS (BM119)
 • เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย :  มากกว่า 30 – 32%
 • ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 22 – 25 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 6.08 – 7.52 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย : 17 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 20 – 35 กิโลกรัม
 • ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 46 – 50 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
 • จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

 

SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)

พันธุ์ปาล์ม คาลิกซ์ Q6 เป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าที่ทาง บริษัท SIME DARBY ประเทศมาเลเซีย ได้พัฒนาต่อจากสายพันธุ์ คาลิกซ์ 600 โดยมีวัตถุประสงค์คือเพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมันให้มากขึ้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ของบริษัทที่มีขนาดมากกว่า 6.33 ล้านไร่ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มคุณภาพ CSPO (certified sustainable palm oil) เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

คาลิกซ์ Q6

คาลิกซ์ Q6

 

 • ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
 • อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 30 ปี
 • ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี
 • แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 90 วัน
 • บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)
 • เว็ปไซต์ : www.simedarbyplantation.com
 • ประเทศ : มาเลเซีย
 • ขนาดพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : 6.33 ล้านไร่
 • ราคา ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน คาลิกซ์ Q6 : ต้นละ 270 บาท

SIME DARBY SEEDS & AGRICULTURAL SERVICES SDN BHD (SDSAS)

ปีที่ก่อตั้งบริษัท

 • พ.ศ.2364 ก่อตั้ง Kumpulan Guthrie
 • พ.ศ.2387 ก่อตั้ง Golden Hope Plantations หรือที่รู้จักในชื่อ Harrisons and Crossfield
 • พ.ศ.2453 ก่อตั้ง Kumpulan Sime Darby
 • พ.ศ.2550 ควบรวมทั้ง 3 บริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็น “Sime Darby”
 • พื้นที่เพาะปลูกของบริษัท ประมาณ 6,337,506 ไร่ หรือ 1,014,001 เฮกเตอร์

 

ได้รับมาตรฐานการรับรองโดย

MS ISO 9001 – 2008 Quality System
SIRIM MS 157:2017
ประเทศต้นกำเนิด มาเลเซีย

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085