พันธุ์ปาล์ม-ชาร์เลนเจอร์

พันธุ์ปาล์ม ชาร์เลนเจอร์ (คอมแพ็ค กาน่า) ชื่อเดิม คอมแพ็ค กาน่า (Compact x Ghana)

ชาร์เลนเจอร์

ชาร์เลนเจอร์

 

 • ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : คอมแพ็ค x กาน่า
 • เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย : มากกว่า 30 – 31%
 • ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 30 – 36 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 5 – 6.7 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย : 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 18 – 22 กิโลกรัม
 • ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 40 – 45 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
 • จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

 

 

COMPACT SEEDS & CLONES, S.A.

ASD Costa Rica ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันและสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง นับตั้งแต่ก่อตั้ง ASD ได้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันมากกว่า 320 ล้านเมล็ดไปยังประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก ซึ่งหมายความว่ามีการปลูกปาล์มน้ำมันไปกว่า 1.9 ล้านเฮกเตอร์ด้วยพันธุ์ของ ASD ในทวีปอเมริกาเขตร้อน คิดเป็นปริมาณ 76% ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันด้วยพันธุ์ปาล์มของ ASD ทั่วโลกพื้นที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ที่ใช้พันธุ์ปาล์มของ ASD คิดเป็นมากกว่า 12% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

 

ชาร์เลนเจอร์

ชาร์เลนเจอร์

 • ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
 • อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 25 ปี
 • ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี
 • แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 30 วัน
 • บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : COMPACT SEEDS & CLONES, S.A.
 • เว็ปไซต์ : www.asd-cr.com
 • ประเทศ : คอสตาริกา
 • ราคา ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ชาร์เลนเจอร์ (คอมแพ็ค กาน่า) : ต้นละ 250 บาท
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085