พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด-มิลเลนเนียม

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “มิลเลนเนียม” (Deli X Lame) เหมือนพันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

  • เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28 – 30%
  • ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 34 – 36 เดือนหลังปลูก
  • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 5 – 6.2 ตัน/ไร่/ปี

 

 

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

  • จำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
  • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22 – 25 กิโลกรัม
  • ความสูงเฉลี่ย 40 – 45 เซนติเมตร/ปี
  • ระยะปลูก 8.8 x 8.8 x 8.8 เมตร
  • ปลูกได้ 24 ต้น/ไร่
  • อายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • ความบริสุทธิ์ของลูกผสม DxP 99%

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

 

คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ : ทางใบสั้น ความยาวทางใบเฉลี่ย 439 เซนติเมตร เทียบกับ สายพันธุ์แอฟรอส ที่มีความยาวทางใบเฉลี่ย 650 เซนติเมตร ทำให้สามารถปลูกได้ระยะชิด แต่ยังคงให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีใกล้เคียงกับการปลูกที่ระยะปกติ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทนแล้งและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น เช่น การปลูกในพื้นที่อำเภอเมือง แม่สาย เชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด “มิลเลนเนียม” อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 190 บาท

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

ผลผลิตทะลาย : น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22-25 กิโลกรัมเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ เกษตรกรปลูกที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี อายุ 8 ปี ได้ผลผลิต 6.7 ตันต่อไร่ต่อปี และที่อำเภอชัยบุรี ได้ผลผลิต 6.08 ตันต่อไร่ต่อปี ที่อายุ 22 ปี นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

การสกัดน้ำมัน : 24-26 เปอร์เซ็นต์จากการสกัดในโรงงาน และ 32-35 เปอร์เซ็นต์ จากการสกัดในห้องปฏิบัติการ

 

การเจริญเติบโต : ความสูงและทรงพุ่มของแต่ละต้นมีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน สูงช้า อัตราการเจริญเติบโต น้อยกว่า 40 เซนติเมตรต่อปี วัดที่ช่วงอายุเฉลี่ย 6-9 ปี ตามมาตรฐานสากล ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีหราด “มิลเลนเนียม”

บริษัทสยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน”ซีหราด” (CIRAD®)
เพื่อเป็นการสานต่อผลงานการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งต้นกำเนิดในอาฟริกาของ ไออาร์เอชโอ (IRHO) ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยพัฒนาพืชเมืองร้อนโดยประเทศฝรั่งเศสภายใต้การร่วมือของรัฐบาลไอวอรี่โคสท์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ซีหราด (CIRAD) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ด้วยการเผยแพร่สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทำใหเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำให้ลดการบุกรุกทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง

ในปี พ.ศ. 2552 ซีหราดได้จัดตั้ง บริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) โดยการร่วมทุนกับ SOFIPROTEOL เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

ประเทศเบนิน (CRA-PP) ไอวอรี่โคสท์ (CNRA) เคเมอรูน (CEREPAH) ไนจีเรีย โคลัมเบีย เอควาดอร์ อินโดนิเชีย และล่าสุดในประเทศไทย คือ บริษัทสยามเอลิทปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดกระบี่ โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เพื่อคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับความต้องการในประเทศและส่งจำหน่ายให้แก่ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันซีหราด (CIRAD®) ได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตโดยวิธีการมาตรฐานสากลที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า และการติดตามควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองในเรื่องการปลอดเชื้อโรคอย่างเป็นทางการจากประเทศผู้ผลิตเมื่อมีการส่งออกทุกครั้ง

ในแต่ละปี เมล็ดพันธุ์ซีหราด (CIRAD®) จำนวนประมาณ 50 ล้านเมล็ด จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close