พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด-มิลเลนเนียม

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ปาล์ม ซีหราด มิลเลนเนียม (Deli X Lame)

 

 

  • ความสูงเฉลี่ย 40 – 45 เซนติเมตร/ปี
  • มีจำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (22 – 25 กิโลกรัม/ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ มากกว่า 28 – 30%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 34 – 36 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 24 ต้น/1 ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 8.8 x 8.8 x 8.8 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 5 – 6 ตัน/ไร่/ปี

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด มิลเลนเนียม อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 130 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085