พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด-เอลิท

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “เอลิท” (Deli X Lame) เหมือนพันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2

ซีหราด "เอลิท"

ซีหราด “เอลิท”

 

  • เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28 – 30%
  • ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 30 – 36 เดือนหลังปลูก
  • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 5 – 6.7 ตัน/ไร่/ปี
  • จำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
  • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22 – 25 กิโลกรัม
  • ความสูงเฉลี่ย 40 – 45 เซนติเมตร/ปี

 

 

ซีหราด "เอลิท"

ซีหราด “เอลิท”

 

 

  • ระยะปลูก  8.5 x 8.5 x 8.5 เมตร
  • ปลูกได้ 26 ต้น/ไร่
  • อายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • ความบริสุทธิ์ของลูกผสม DxP 99%

 

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด “เอลิท” อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 220 บาท

 

ซีหราด "เอลิท"

ซีหราด “เอลิท”


คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ : ทางใบสั้นกว่าพันธุ์ทั่วๆไป ความยาวทางใบเฉลี่ย 410 เซนติเมตร เทียบกับ สายพันธุ์แอฟรอส ที่มีความยาวทางใบเฉลี่ย 650 เซนติเมตร ทำให้สามารถปลูกได้ระยะชิด แต่ยังคงให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีใกล้เคียงกับการปลูกที่ระยะปกติ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ “ทนแล้ง” คือ สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เช่นเดียวกับสายพันธุ์มิลเลนเนียม


นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

ซีหราด "เอลิท"

ซีหราด “เอลิท”

ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีหราด “เอลิท”

บริษัทสยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน”ซีหราด” (CIRAD®)
เพื่อเป็นการสานต่อผลงานการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งต้นกำเนิดในอาฟริกาของ ไออาร์เอชโอ (IRHO) ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยพัฒนาพืชเมืองร้อนโดยประเทศฝรั่งเศสภายใต้การร่วมือของรัฐบาลไอวอรี่โคสท์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ซีหราด (CIRAD) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ด้วยการเผยแพร่สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทำใหเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำให้ลดการบุกรุกทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง

ในปี พ.ศ. 2552 ซีหราดได้จัดตั้ง บริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) โดยการร่วมทุนกับ SOFIPROTEOL เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

ประเทศเบนิน (CRA-PP) ไอวอรี่โคสท์ (CNRA) เคเมอรูน (CEREPAH) ไนจีเรีย โคลัมเบีย เอควาดอร์ อินโดนิเชีย และล่าสุดในประเทศไทย คือ บริษัทสยามเอลิทปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดกระบี่ โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เพื่อคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับความต้องการในประเทศและส่งจำหน่ายให้แก่ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันซีหราด (CIRAD®) ได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตโดยวิธีการมาตรฐานสากลที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า และการติดตามควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองในเรื่องการปลอดเชื้อโรคอย่างเป็นทางการจากประเทศผู้ผลิตเมื่อมีการส่งออกทุกครั้ง

ในแต่ละปี เมล็ดพันธุ์ซีหราด (CIRAD®) จำนวนประมาณ 50 ล้านเมล็ด จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085