พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด-เอลิท

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “เอลิท” (Deli X Lame) เหมือนพันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2

ซีหราด-เอลิท

ซีหราด-เอลิท

 

 • เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28 – 30%
 • ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 30 – 36 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 5 – 6.7 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22 – 25 กิโลกรัม
 • ความสูงเฉลี่ย 40 – 45 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก  8.5 x 8.5 x 8.5 เมตร
 • ปลูกได้ 26 ต้น/ไร่
 • อายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
 • ความบริสุทธิ์ของลูกผสม DxP 99%

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด “เอลิท” อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 220 บาท

CIRAD_ELITE

CIRAD_ELITE


คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ : ทางใบสั้นกว่าพันธุ์ทั่วๆไป ความยาวทางใบเฉลี่ย 410 เซนติเมตร เทียบกับ สายพันธุ์แอฟรอส ที่มีความยาวทางใบเฉลี่ย 650 เซนติเมตร ทำให้สามารถปลูกได้ระยะชิด แต่ยังคงให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีใกล้เคียงกับการปลูกที่ระยะปกติ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ “ทนแล้ง” คือ สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เช่นเดียวกับสายพันธุ์มิลเลนเนียม


นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีหราด “เอลิท”

บริษัทสยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน”ซีหราด” (CIRAD®)
เพื่อเป็นการสานต่อผลงานการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งต้นกำเนิดในอาฟริกาของ ไออาร์เอชโอ (IRHO) ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยพัฒนาพืชเมืองร้อนโดยประเทศฝรั่งเศสภายใต้การร่วมือของรัฐบาลไอวอรี่โคสท์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ซีหราด (CIRAD) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ด้วยการเผยแพร่สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทำใหเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำให้ลดการบุกรุกทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง

ในปี พ.ศ. 2552 ซีหราดได้จัดตั้ง บริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) โดยการร่วมทุนกับ SOFIPROTEOL เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

ประเทศเบนิน (CRA-PP) ไอวอรี่โคสท์ (CNRA) เคเมอรูน (CEREPAH) ไนจีเรีย โคลัมเบีย เอควาดอร์ อินโดนิเชีย และล่าสุดในประเทศไทย คือ บริษัทสยามเอลิทปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดกระบี่ โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เพื่อคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับความต้องการในประเทศและส่งจำหน่ายให้แก่ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันซีหราด (CIRAD®) ได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตโดยวิธีการมาตรฐานสากลที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า และการติดตามควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองในเรื่องการปลอดเชื้อโรคอย่างเป็นทางการจากประเทศผู้ผลิตเมื่อมีการส่งออกทุกครั้ง

ในแต่ละปี เมล็ดพันธุ์ซีหราด (CIRAD®) จำนวนประมาณ 50 ล้านเมล็ด จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรตรวจสอบ ก่อนซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซีหราด “เอลิท” มีดังนี้

  • ต้นกล้าปาล์มซีหราด-เอลิท

   ต้นกล้าปาล์มซีหราด-เอลิท

  • อายุของต้นกล้า ควรมีอายุ 10 – 12 เดือน
  • ความสูงของต้นกล้า ควรจะอยู่ที่ 70 – 100 ซม.
ป้ายปลูกซีหราด-เอลิท

ป้ายปลูกซีหราด-เอลิท

 • ป้ายวันที่ปลูกต้นกล้า มีระบุวันที่ปลูกเมล็ดงอก ของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด “เอลิท”และระบุจำนวนต้นกล้าในชุดนั้นๆ อย่างชัดเจน
ใบรับรองเมล็ดซีหราด-เอลิท

ใบรับรองเมล็ดซีหราด-เอลิท

 • มีใบรับรองเมล็ดที่ออกโดย บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
ใบเสร็จรับเงินซีหราด เอลิท

ใบเสร็จรับเงินซีหราด เอลิท

 • มีใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดย บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
 • มีใบส่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ออกโดย บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
ใบเบิกเมล็ดซีหราด เอลิท

ใบเบิกเมล็ดซีหราด เอลิท

 

ใบส่งเมล็ดซีหราด-เอลิท

ใบส่งเมล็ดซีหราด-เอลิท

  • สุดท้ายแล้ว ถ้าเกษตรกร ยังไม่มั่นใจ ก็สามารถตรวจสอบกับ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจองครับ

เพิ่มเติม บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ออกเอกสารให้ลูกค้าตามด้านล่างนี้ครับ

    • 1. ใบเสนอราคา
    • 2. ใบวางบิล
    • 3. ใบเสร็จรับเงิน
    • 4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
    • 5. สำเนาใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
    • 6. สำเนาใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
    • 7. สำเนาจดทะเบียนบริษัท แบบ พค. 0401
    • 8.ใบรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
    • 9.สำเนาใบรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จาก บริษัท ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ซีหราด “เอลิท” ครับ

ขอบคุณครับ
นาย อาหลี่ ยาประจันทร์ (คุณ ลี่)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ผู้เขียนบทความ

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close