พันธุ์ปาล์ม-ยังกัมบิ

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ FGV ML 161 ( Deli x Yangambi )

 

 

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง ( 20 – 40 กก./ทะลาย )
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 28% – 30%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 22 ต้น/ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 5.3 – 6.5 ตัน/ไร่/ปี

 

พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ FGV ML 161 ( Deli x Yangambi ) อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 190 บาท

 

ที่มาของข้อมูล

https://www.fgvholdings.com/our-businesses/plantation/research-development/rd-overview/

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085