พันธุ์ปาล์ม-ยังกัมบิ

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ ( Deli x Yangambi )

 

 

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง ( 20 – 40 กก./ทะลาย )
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 26% – 28%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 30 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 28 ต้น/ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 8 x 8 x 8 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี

 

พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ ( Deli x Yangambi ) อายุ 9 – 15 เดือน ราคาต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085