พันธุ์ปาล์ม-ยังกัมบิ

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ (Deli x Yangambi)

 

 

  • ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น
  • มีจำนวนทะลายต่อต้นสูงมาก
  • มีขนาดทลายสดปานกลาง (20-90 กก./ทะลาย)
  • ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ 26%-28%
  • ทะลายปาล์มมีหนามน้อย
  • ระยะเวลาในการปลูก 2 ปี 6 เดือน เริ่มออกทะลาย
  • อายุต้นปาล์มในการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 25 ปี
  • พื้นที่ในการปลูก 28 ต้น/1 ไร่
  • ระยะปลูก ปลูกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 8 x 8 x 8 เมตร
  • ผลิตผลคิดเป็น 7- 9 ตัน/1ไร่/1 ปี

 

พันธุ์ปาล์ม ยังกัมบิ (Deli x Yangambi) อายุ 5 – 9 เดือน ราคาต้นละ 150 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085
Secured By miniOrange