พันธุ์ปาล์ม-ยูนิวานิช

พันธุ์ปาล์ม ยูนิวานิช ( Univanich ) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิต 4 – 5.5 ตัน/ไร่/ปี

2. จำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ปี

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 20 – 30 กก.

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 28 – 30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ลำต้นสูงเฉลี่ย 50 – 60 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 25 ปี

7. ทางใบยาว 6 – 8 เมตร ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง

 

พันธุ์ปาล์ม ยูนิวานิช ( Univanich ) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 160 บาท

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085