พันธุ์ปาล์ม-สปริงแบล็ค

พันธุ์ปาล์ม สปริงแบล็ค (เดลิ ไนจีเรียแบล็ค) ชื่อเดิม เดลิ ไนจีเรียแบล็ค (DxP Nigeria black)

สปริงแบล็ค

สปริงแบล็ค

 

 • ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : เดลิ x ไนจีเรียแบล็ค
 • เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย : มากกว่า 28 – 30%
 • ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 30 – 36 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 4 – 5.5 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย : 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 22 – 30 กิโลกรัม
 • ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 50 – 55 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
 • จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

 

 

COMPACT SEEDS & CLONES, S.A.

ASD Costa Rica ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันและสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง นับตั้งแต่ก่อตั้ง ASD ได้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันมากกว่า 320 ล้านเมล็ดไปยังประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก ซึ่งหมายความว่ามีการปลูกปาล์มน้ำมันไปกว่า 1.9 ล้านเฮกเตอร์ด้วยพันธุ์ของ ASD ในทวีปอเมริกาเขตร้อน คิดเป็นปริมาณ 76% ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันด้วยพันธุ์ปาล์มของ ASD ทั่วโลกพื้นที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ที่ใช้พันธุ์ปาล์มของ ASD คิดเป็นมากกว่า 12% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

 

สปริงแบล็ค

สปริงแบล็ค

 • ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
 • อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 25 ปี
 • ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี
 • แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 30 วัน
 • บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : COMPACT SEEDS & CLONES, S.A.
 • เว็ปไซต์ : www.asd-cr.com
 • ประเทศ : คอสตาริกา
 • ราคา ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สปริงแบล็ค (เดลิ ไนจีเรียแบล็ค) : ต้นละ 160 บาท
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085