พันธุ์ปาล์ม-สาวิต-คินาบาลู

พันธุ์ปาล์ม สาวิต คินาบาลู (Sawit Kinabalu)

สาวิต คินาบาลู

สาวิต คินาบาลู

 • ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : Deli x AVROS (BM119 : MPOB)
 • เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย : มากกว่า 28 – 32%
 • ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 24 – 30 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : 6 – 7 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย : 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 20 – 35 กิโลกรัม
 • ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 40 – 50 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
 • จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

 

SAWIT KINABALU SEEDS SDN BHD

พันธุ์ปาล์ม สาวิต คินาบาลู เป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าของ บริษัท SAWIT KINABALU ประเทศมาเลเซีย ด้วยกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มงวด โดยมี พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตราฐาน SIRIM MS157 : 2017 และได้รับใบอนุญาตจากการผลผลิตและจำหน่ายจาก MPOB.

สาวิต คินาบาลู

สาวิต คินาบาลู

 

 • ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
 • อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 30 ปี
 • ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี
 • แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 90 วัน
 • บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : SAWIT KINABALU SEEDS SDN BHD
 • เว็ปไซต์ : www.sawitkinabalu.com.my
 • ประเทศ : มาเลเซีย
 • ขนาดพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : 423,181 ไร่
 • ราคา ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สาวิต คินาบาลู : ต้นละ 200 บาท

SAWIT KINABALU SEEDS SDN BHD

ปีที่ก่อตั้งบริษัท

 • พ.ศ.2509 ก่อตั้ง SAWIT KINABALU SEEDS SDN BHD
 • พื้นที่เพาะปลูกของบริษัท ประมาณ 423,181 ไร่

ได้รับมาตรฐานการรับรองโดย

MS ISO 9008 – 2008 Quality System
SIRIM MS 157  :  2017
ประเทศต้นกำเนิด มาเลเซีย

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085