พันธุ์ปาล์ม-โกลด์เด้น-KB

พันธุ์ปาล์ม โกลด์เด้นเทเนอร่า-KB (Golden Tenera KB)

โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

 

 • ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) : GT Dura AB x GT Pisifera A
 • “โกลด์เด้นเทเนอร่า สายพันธุ์กระบี่ 1 (KB)”
 • เปอร์เซ็นน้ำมันต่อทะลาย :  22 – 28%
 • ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต : ตั้งแต่ 24 – 36 เดือนหลังปลูก
 • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย : มากกว่า 5.5 ตัน/ไร่/ปี
 • จำนวนทะลาย : 16 – 20 ทะลาย/ต้น/ปี
 • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย : 15 – 25 กิโลกรัม
 • ความสูงของลำต้นเฉลี่ย : 50 – 60 เซนติเมตร/ปี
 • ระยะปลูก : 9 x 9 x 9 เมตร
 • จำนวนต้นต่อไร่ : 22 ต้น

 

บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด

บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม “โกลด์เด้นเทเนอร่า” ก่อตั้งโดยดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านปาล์มนำ้มันยาวนานกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพที่ดีที่สุด ที่ให้ผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง และปรับตัวได้ดีต่อสภาพแล้งนานของประเทศไทย

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน_KB

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน_KB

   • ความบริสุทธิ์ของลูกผสมเทเนอร่า D x P : 99%
   • อายุการเก็บเกี่ยว : มากกว่า 25 ปี
   • ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม : มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี
   • แล้งติดต่อกันไม่ควรเกิน : 90 วัน
   • บริษัทผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด
   • เว็ปไซต์ : https://www.facebook.com/goldentenera/
   • ประเทศ : ไทย
   • ราคา ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า-KB : ต้นละ 190 บาท
   • พิเศษ โปรโมชั่นส่งท้ายปี พ.ศ.2566 จำนวน 5,000 ต้น ราคาต้นละ 150 บาท เท่านั้น!

สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรตรวจสอบ ก่อนซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า KB มีดังนี้

  • ต้นกล้าปาล์ม_โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

   ต้นกล้าปาล์ม_โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

  • อายุของต้นกล้า ควรมีอายุ 10 – 12 เดือน
  • ความสูงของต้นกล้า ควรจะอยู่ที่ 70 – 100 ซม.
โกลด์เด้นKB_ป้ายปลูก

โกลด์เด้นKB_ป้ายปลูก

 • ป้ายวันที่ปลูกต้นกล้า มีระบุวันที่ปลูกเมล็ดงอก ของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า KB และระบุจำนวนต้นกล้าในชุดนั้นๆ อย่างชัดเจนครับ
โกลด์เด้นKB_หนังสือรับรองเมล็ด

โกลด์เด้นKB_หนังสือรับรองเมล็ด

 • มีใบรับรองเมล็ดที่ออกโดย บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
โกลด์เด้นKB_ใบเสร็จรับเงิน

โกลด์เด้นKB_ใบเสร็จรับเงิน

 • มีใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดย บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
 • มีใบส่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ออกโดย บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด โดยระบุ วันที่ จำนวนเมล็ด และสายพันธุ์ ต้องตรงกับป้ายวันที่ปลูกด้านบน
โกลด์เด้นKB_ใบส่งเมล็ด

โกลด์เด้นKB_ใบส่งเมล็ด

  • สุดท้ายแล้ว ถ้าเกษตรกร ยังไม่มั่นใจ ก็สามารถตรวจสอบกับ บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด ก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจองครับ

เพิ่มเติม บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ออกเอกสารให้ลูกค้าตามด้านล่างนี้ครับ

   • 1. ใบเสนอราคา
   • 2. ใบวางบิล
   • 3. ใบเสร็จรับเงิน
   • 4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
   • 5. สำเนาใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
   • 6. สำเนาใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
   • 7. สำเนาจดทะเบียนบริษัท แบบ พค. 0401
   • 8.ใบรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
   • 9.สำเนาใบรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จาก บริษัท ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อ ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า KB ครับ

ขอบคุณครับ
นาย อาหลี่ ยาประจันทร์ (คุณ ลี่)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ผู้เขียนบทความ

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close