วิชาการปาล์มน้ำมัน

การเลือกพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมัน

 • ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง
 • ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวเนื้อดินไม่ควรเป็นทรายจัดไม่มีชั้นลูกรัง หรือชั้นดินดานสูงมากกว่า 0.50 เมตร
 • มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนานมีระดับน้ำใต้ดินตื้น ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสม PH 4 – 6
 • ความลาดเอียง 1 – 12 % แต่ไม่ควรเกิน 23 %
 • ควรอยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มม./ปีแต่ละเดือนควรมีฝนเฉลี่ยประมาณ 120 มม./เดือนฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานไม่เกิน 3 เดือนเพราะช่วงแล้งที่ยาวนานทำให้ดอกตัวเมียลดลง ดอกตัวผู้ของกล้าปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลผลิตกล้าปาล์มน้ำมันลดลงในเวลา 19 – 22 เดือนหลังจากนั้น
 • มีแหล่งน้ำเพียงพอสำรองไว้ใช้ ถ้ามีการขาดน้ำมากกว่า 300 มม.ต่อปีหรือช่วงแล้งติดต่อมากกว่า 4 เดือน
  พื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน เช่นดินขาดความอุดมสมบูรณ์สภาพพรุ ดินค่อนข้างเค็มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนาน ฯลฯต้องมีการจัดการแก้ไขตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ
 • เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณ 2,000 ชั่วโมง/ปีหรือไม่ควรต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน
 • อุณหภูมิ 22 – 32 องศาเซลเซียส
 • ไม่อับลมและไม่มีลมพัดแรง
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close