อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน

1. ขาดแมกนีเซียม

 

อาการการแก้ไข
ทางใบที่ถูกแสงแดด ใบย่อยด้านบนจะมีสีเหลืองอมส้ม แต่ใบย่อยที่อยู่ด้านล่างยังคงมีสีเขียวใส่คีเซอร์ไรด์ (Kieserite) (27% MgO, 23% S) อัตราต้นละ 1.5 กก./ต้น/ปี

 

2. ขาดโบรอน

 

อาการการแก้ไข
ในใบแก่จะแสดงอาการใบหยิก ผิวใบไม่เรียบ ใบผิดรูปร่างในใบที่อ่อน ปลายใบย่อยจะงอเป็นรูปตะขอใส่โบแรกซ์ 20-30 กรัม/ต้น/ปี สำหรับปาล์มอายุ 2-3 ปี
และ 100-150 กรัม/ต้น/ปี เมื่อปาล์มอายุ 4 ปีขึ้นไป

 

3. ขาดไนโตรเจน

 

อาการการแก้ไข
ใบจะมีสีเหลืองซีด โดยเฉพาะทางใบด้านล่าง ใบมีขนาดเล็กลง ถ้าขาดรุนแรงใบจะมีสีเหลืองทั้งต้นปาล์ม 2-3 ปี ใส่ ปุ๋ย 46-0-0 ต้นละ 0.5-1.5 กก./ต้น/ปี หรือ ปุ๋ย 21-0-0 ต้นละ 1-2 กก./ต้น/ปี

ปาล์ม 5-10 ปี ใส่ ปุ๋ย 46-0-0 ต้นละ 2-3 กก./ต้น/ปี หรือปุ๋ย 21-0-0 ต้นละ 3-4 กก./ต้น/ปี

 

4. ขาดฟอสฟอรัส

 

อาการการแก้ไข
ทำให้ปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโตได้ ทางใบสั้น สามารถสังเกตจากวัชพืชที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น หญ้าคามีใบสีม่วงอมแดง วัชพืชแคระแกร็น พืชคลุมดินมีขนาดใบเล็กผิดปกติใส่ปุ๋ย 18-46-0 ต้นละ 1.5-2.0 กก./ต้น/ปี

 

5. ขาดโพแทสเซียม

 

อาการการแก้ไข
ใบมีจุดประสีส้ม ถ้าอาการขาดรุนแรงจะพบเนื้อเยื่อตายบริเวณจุดสีส้มปลายใบ และขอบใบแห้งใส่ปุ๋ย 0-0-60 ต้นละ 3.0-4.0 กก./ต้น/ปี

 

6. อาการแถบใบขาว

 

อาการการแก้ไข
เป็นแถบขาวตามความยาวของใบย่อย เกิดขึ้นเนื่องจากสัดส่วนของไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมในใบมีมากกว่า 2.5ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือเพิ่มปุ๋ย 0-0-60 อีก 30-50%

 

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085