การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

 

ต้นกล้าปาล์ม_โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

ต้นกล้าปาล์ม_โกลด์เด้นเทเนอร่า_KB

ต้องเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) เท่านั้น และมีการรับรองพันธุ์
เลือกซื้อต้นกล้าที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ผิดปกติ ไม่มีโรคและแมลงทำลาย
โคนต้นควรมีขนาดใหญ่
เลือกซื้อจากแปลงเพาะกล้าที่มีป้ายแสดงว่าเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร สามารถตรวจรายชื่อ ผู้ขอจดทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ได้จาก http://www.doa.go.th/palm
ดูหลักฐานแหล่งที่มาของพันธุ์ที่น่าเชื่อถือและที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง ซึ่งตรวจสอบได้จากแบบบันทึกการตรวจสอบแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการ
ขอดูบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
ขอหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

โกลด์เด้นKB_ป้ายปลูก

โกลด์เด้นKB_ป้ายปลูก

แหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
– ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน มี 6 พันธุ์ คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 1, 2, 3,4, 5 และ 6
– ผลิตโดยบริษัทเอกชนของประเทศไทย

โกลด์เด้นKB_ใบเสร็จรับเงิน

โกลด์เด้นKB_ใบเสร็จรับเงิน

– นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ คอสตาริก้า มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ไอวอรีโคสต์ แซร์ เบนิน ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากมีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

ปาล์มน้ำมัน ที่ใช้ปลูกในทางการค้า
ปาล์มน้ำมัน ที่เพาะขายในทางการค้า จะต้องเป็น ปาล์มน้ำมัน ลูกผสม เทเนอรา TENERA ( D x P ) เท่านั้น ซึ่งชื่อ ทางการค้าส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามสายพันธุ์พ่อหรือแหล่งผลิต เช่น พันธุ์ ปาล์มน้ำมัน YANGAMBI ได้แก่ ลูกผสม Deli x YANGAMBI หรือพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน LA ME คือลูกผสมระหว่าง Deli x La Me นอกจากนี้อาจตั้งชื่อตาม แหล่งผลิต เช่น สุราษฎร์ 1, สุราษฎร์ 2 ซึ่งพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เหล่านี้ จะเป็นลูกผสมเทเนอราที่ได้จาก การผสมระหว่าง แม่ดูรากับพ่อฟิสิเฟอราเสมอ โดยแต่ละบริษัทที่ ผลิตจะมีสายพันธุ์ของดูราและฟิสสิเฟอราที่แตกต่างกันเพื่อ ความเหมาะสมของลูกค้า ว่าจะนำไปปลูกในสภาพพื้นพื้นที่ไหนในการการทำสวน ปาล์มน้ำมัน

 

โกลด์เด้นKB_หนังสือรับรองเมล็ด

โกลด์เด้นKB_หนังสือรับรองเมล็ด

ในการปลูก ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จากแหล่งผลิตพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เสมอ เกษตรกรไม่ควรนำ กล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( ที่เกษตรกรปลูกไว้แล้ว ) มาเพาะเมล็ดแล้วปลูกเอง หรือ ซื้อ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จาการเก็บ กล้า ปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( หากรู้แหล่งที่ผลิตไม่ควรสนับสนุนครับเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมาก ทั้งเสียเวลา และความรู้สึก ) เพราะจะทำให้ได้ต้น ปาล์มน้ำมัน ถึง 3 ชนิดในแปลง ได้แก่ ดูรา 25% ฟิสิเฟอรา 25% และเทเนอราที่ด้อยคุณภาพอีก 50% ซึ่งจะให้ผลผลิต เพียง 25 – 50% ของการปลูกโดยใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอราทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับประมาณ 32,000 บาท/ไร่ ในการปลูก 1 ปี และสูงถึงประมาณ 64,000 บาท/ไร่ / ปี ( คิดที่ราคาปัจจุบัน มกราคม 2554 ผลผลิต 8 ตัน/ไร่/ปี ) ดังนั้นการเลือกพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน คือ พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา (DxP) ลักษณะดังนี

1. พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
2. ผสมระหว่างแม่พันธุ์ดูรา ( D ) และ พ่อพันธุ์พิสิเฟอรา ( P)
3. โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการคัดเลือกพันธุ ปาล์มน้ำมัน

 

โกลด์เด้นKB_ใบส่งเมล็ด

โกลด์เด้นKB_ใบส่งเมล็ด

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close