การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

 • ปาล์มน้ำมันอายุ 1 – 3 ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็วการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตที่สูงและสม่ำเสมอในระยะต่อ ๆ ไปอย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีต้องคำนึงถึงชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากในดินแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันในคำแนะนำนี้ได้แบ่งชนิดดินออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สามารถเลือกใส่ปุ๋ยได้ใกล้เคียงกับชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ตาราง ที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 – 3 ปี

 • อายุปาล์มน้ำมัน 1 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)1.25
18-46-00.50
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)1.00
กีเซอร์ไรท์0.50
โบแรท0.09

 

 • อายุปาล์มน้ำมัน 2 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)2.50
18-46-00.75
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)2.50
กีเซอร์ไรท์1.00
โบแรท0.13

 

 • อายุปาล์มน้ำมัน 3 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)3.50
18-46-01.00
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)3.00
กีเซอร์ไรท์1.00
โบแรท0.13

 

 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ควรแบ่งใส่ปีละ 2 – 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือ ที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่มองเห็นได้ที่ ต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับการใส่ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสม หากไม่สามารถวิเคราะห์ดินและใบได้ควรใส่ปุ๋ยดังในตารางที่ 2 โดยปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในปีถัดไปให้พิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีนั้น

 • ตารางที่ 2 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 4 ปีขึ้นไป

 • อายุปาล์มน้ำมัน 4 ปีขึ้นไป
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)3.0 – 5.0
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0)1.5 – 3.0
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)2.5 – 4.0
กีเซอร์ไรด์ (26 %MgO)0.80 – 1.00
โบเรท (B)0.08 – 0.10

 

 

 • ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเมื่อฝนแล้ง หรือฝนตกหนัก

 

 

 

 

การใส่ทะลายเปล่า

 

 

 

 

 • ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควรหว่านบริเวณรอบโคนต้นให้ระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) ส่วนฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินได้ง่าย ควรลดการสัมผัสดินให้มากที่สุดจึงควรใส่ฟอสฟอรัสบนกองทางหรือทะลายเปล่า เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีรากของปาล์มหนาแน่น อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างหรือไหลบ่าของปุ๋ยไปตามผิวดิน
 • ควรใส่แมกนีเซียมก่อนโปแตสเซียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ใส่ทะลายเปล่าประมาณ 150-200 กก./ต้น/ปี วางรอบโคนต้นเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษาความชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันนั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลังจากที่ใส่ไปแล้วประมาณ 2 ปี ดังนั้นจึงไม่ควรลดปริมาณปุ๋ยเนื่องจากตอนนั้นราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำ เพราะการไม่ใส่ปุ๋ยหรือการลดอัตราปุ๋ยจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับปาล์มที่มี อายุต่ำกว่า 8 ปี
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close